Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković rekao je, na sastanku u Olimpijskom komitetu BiH, da je u narednom periodu potrebno više raditi na promociji Evropskog omladinskog olimpijskog festivala /EYOF 2019/ i pronalaženju načina da se obezbijede sredstva neophodna za izgradnju i rekonstrukciju infrastrukture na borilištima.

„Znamo da su svi nivoi vlasti u BiH dali određenu vrstu podrške, neko konkretne finansijske garancije, a neko samo deklarativnu podršku. Dio sredstava već je na određen način postao operativan, organizovana su određena testna takmičenja, kao neka vrsta pripreme za ovu veliku sportsku manifestaciju koja nas očekuje“, rekao je Vuković.

Prema riječima Vukovića, u narednom periodu potrebno je uraditi više na obezbjeđivanju konkretnih finansijskih garancija onih institucija koje se nisu još na pravi način uklјučile u realizaciju ovog projekta, s obzirom na to da je riječ o velikom sportskom događaju, koji dva grada ne mogu da organizuju bez pomoći viših nivoa vlasti.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva predložio je na današnjem sastanku da se u skorije vrijeme održi konferencija za novinare na kojoj bi predstavnici Sarajeva i Istočnog Sarajeva, te Olimpijskog komiteta BiH i Međunarodnog olimpijskog komiteta upoznali javnost o konkretnim aktivnostima i napretkom u organizaciji EYOF-a 2019. Vuković je naglasio da će, s cilјem bolјe promocije EYOF-a, nadležne službe i resursi kojima Grad raspolaže, biti uklјučeni u te aktivnosti.

Na današnjem sastanku apostrofirana su klјučna pitanja koja treba rješavati, a to su: infrastruktura na borilištima i budžet EYOF-a. Rješenja treba da budu ponuđena na slјedećem sastanku Organizacionog odbora, koji treba da bude održan do 20. aprila.

Bilo je riječi i o napretku koji je postignut u prethodnom periodu, kao i o zaklјučcima Koordinacione komisije Evropskog olimpijskog komiteta, čiji su predstavnici krajem februara posjetili BiH.

Sastanku u Olimpijskom komitetu BiH prisustvovali su predstavnici gradova Istočno Sarajevo i Sarajevo, predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Sarajevu, te rukovodstvo preduzeća EYOF 2019.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo