okŠef kabineta gradonačelnika Istočnog Sarajeva Veselin Mijanović prisustvovao je sastanku u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine na kojem je razmatran zahtjev Evropskog olimpijskog komiteta da organizatori EYOF-a 2019 obezbjede finansijsku garanciju za organizacioni budžet u visini od 12.000.000 KM.

Tokom sastanka predočeni su dokumenti koji pokazuju spremnost resornih ministarstava za organizaciju ovog najznačajnijeg sportskog događaja od Zimskih olimpijskih igara 1984. godine.

Ministarstvo civilnih poslova BiH prvo je preduzelo konkretne mjere putem Savjeta ministara BiH, koji je donio Odluku o izdvajanju sredstava za EYOF-a 2019 u visini od 1.900.000 KM u toku 4 godine.

Vlada Kantona Sarajevo dala je garanciju na iznos od 1.320.000, koje će izdvojiti u naredne 4 godine.

Odlukom Skupštine, Grad Sarajevo je izdvojio sredstva u visini 950.000 KM, a Grad Istočno Sarajevo sredstva u visini 500.000 KM.

Navedene finansijske garancije trebalo bi da budu jasan pokazatelj Evropskom olimpijskom komitetu da BiH, odnosno resorna ministrastva za sport, čine napore ka zatvaranju finansijske konstrukcije EYOF-a 2019. Na ove budžete treba dodati i iznos participacije svakog učesnika Festivala, kojim će biti obezbijeđeno još oko 2.500.000 KM, rečeno je na sastanku.

Načelnu finansijsku podršku dala su i entitetska Ministarstva nadležna za sport, koja bi trebalo da obezbijede po 1.500.000 KM, a njihove garancije se očekuju uskoro.

Ministar kulture i sporta Federacije BiH Zora Dujmović preuzela je obavezu da od Vlade Federacije zatraži konkretnu, a ne načelnu finansijsku podršku, dok je ministar civilnih poslova Adil Osmanović istakao opredjeljenje Federalne Vlade na čelu sa premijerom Novalićem da konkretno podrže ovaj najveći sportski projekat u BiH.

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović uputila je pismeno izvinjenje zbog nemogućnosti prisustvovanja sastanku, u kome stoji načelna saglasnost Ministarstva za učešće u finansijskoj i organizacionoj podršci Festivalu .

Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Marijan Kvesić upozorio je na ozbiljnost situacije, kratke vremenske rokove, kao i podatak da će navedene garancije i izvještaj firme EYOF 2019 biti detaljno analizirani na današnjem sastanku Izvršnog odbora Evropskog olimpijskog komiteta koji će biti održan u Taragni, Španija.

Sastanku u Ministarstvu civilnih poslova prisustovali su ministar Adil Osmanović, čelnici resornih ministarstava za sport, predstavnici gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo, direktor EYOF 2019, te delegacija Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo