Mreža Udružene žene organizovala je juče 23.02.2017. u Istočnom Sarajevu, u prostorijama Gradske uprave, treći modul u okviru projekta Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavlјanje novih mreža podrške svjedocima u BiH.

Jedan od osnovnih cilјeva ovog projekta jeste povezivanje predstavnika različitih institucija, uklјučujući sud, tužilaštvo, lokalne vlasti, nevladine organizacije, organizacije koje pružaju mentalnu, psihološku i zdravstvenu pomoć, kako bi se žrtvama nasilјa i svjedocima pružila adekvatna podrška i zaštita.

Rezultati kojima se teži jesu: uspostavlјanje efikasnije saradnje i aktivno učešće svih odgovornih institucija i organizacija u sistem podrške, unaprijeđenje svijesti nadležnih predstavnika javnih institucija o problemima preživjelih žrtava i svjedoka nasilјa, podizanje svijesti javnosti, te osnaživanje kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija za mogućnost intervencije i unaprijeđenja usluga za preživjele žrtve i svjedoke.

Predstavnici ovih institucija i organizacija, na današnjem skupu, razmijenili su dosadašnja iskustva, te ukazali na nedostatke u našem sistemu i probleme sa kojima se susreću, kako same žrtve/svjedoci, tako i oni koji se bave ovom problematikom.

Sastanak je organizovan uz podršku Odjelјenja za privredu i društvene djelatnosti u Gradskoj upravi. Grad Istočno Sarajevo aktivno je uklјučen u rješavanje ovih problema kroz podršku organizacijama i institucijama koje pomažu žrtvama nasilјa i svjedocima.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija sa predstavnicima 20 institucija potpisao je  u februaru prošle godine u Istočnom Sarajevu protokol o saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške preživjelima i svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilјa i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilјa u regiji Istočno Sarajevo.

Cilј protokola je pružanje pomoći preživjelima i svjedocima da bi dobili sveobuhvatnu i efikasnu podršku, te jednak pristup i prilagođen tretman, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo