Pogledajte par fotografija koje su ju juče napravili “tografi za milosa” u parku u LukaviciPARKFO2PARKFO

PARKFO11PARKFO10PARKFO8PARKFO7PARKFO6PARKFO5PARKFO4PARKFO3PARKFO9