15 stipendija za studente
1. i 2. godine master-studija tj. 4. i 5. godine studija

USLOVI ZA PRIJAVU

  • redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa/ 4. ili 5. godini studija (sve studijske grupe) na nekom univerzitetu u BiH u akademskoj 2018/2019.
  • aktivan volonterski angažman u bosanskohercegovačkom društvu i prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti uključujući i prvi ciklus)
  • kandidat ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo BiH; interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer
  • motivaciono pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku)
  • biografija
  • uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij tj. i I i II ciklus) i potvrda o upisu u aktuelni semestar
  • uvjerenje o državljanstvu
  • najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporuka o angažmanu)

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na sljedeću adresu:
Fondacija Konrad Adenauer
Sagrdžije 41a
71.000 Sarajevo

Rok za dostavljanje prijava je 22.10.2018. (datum poštanskog pečata). Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom za izbor, koji će biti održan najkasnije 30 dana po zatvaranju konkursa. Fondacija Konrad Adenauer zadržava pravo da dodijeli manji broj stipendija.

FORMULARI za prijavu dostupni su u uredu, na web-stranici Fondacije, na Facebook-stranici Fondacije i upitom na praktikant.sarajevo@kas.de.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu, kao i prateći program za stipendiste. Konkurs je objavljen na Facebook-stranici Fondacije Konrad Adenauer u BiH (https://www.facebook.com/fondacijakonradadenauer.sarajevo), kao i na web-stranici Fondacije (www.kas.de/sarajevo).

Više informacija: kas_53659-1522-15-30