Finansijski administrativni asistent


Datum zatvaranja: 11 Jul 2016

“Ljudi u nevolji” je Češka NVO koja daje podršku ljudskim pravima i ima dugu tradiciju na zapadnom Balkanu. Organizacija je počela sa radom u regionu tokom oružanih sukoba 1990-ih i pruža humanitarnu pomoć izbjeglicama i ljudima koji su pogođeni ratom. Sadašnje aktivnosti organizacije su usmjerene na najugroženije skupine stanovništva, osobamE sa invaliditetom, uključujući djecu i podršku inkluzivnom obrazovanjum djecu manjina. PIN trenutno otvara stalni kancelariju u Bosni i Hercegovini. Za novi projekt fokusiran na deinstitucionalizaciji i podršci nevladinim organizacijama koje rade sa osobama sa intelektualnim invaliditetom i mentalne bolesti
PIN se traži: Finansijski administrativni asistent (lokalni)

Dužina i tip angažovanja: Avgust 2016 – decembar 2018 (uz mogućnost proširenja)

Mjesto rada: Sarajevo
Sve detalje možete naći na: www.reliefweb