Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu dva diplomca, Miljan Gaco i Emir Gegić, predstavili su svoje diplomske radove iz oblasti industrijske automatizacije.

Oni su u Laboratoriji za industrijsku automatizaciju predstavili rezultate svog višemjesečnog rada iz oblasti instalacije i programiranja SCADA sistema na operatorskim panelima i personalnim računarima, kao i ostala potrebna znanja i vještine, koja su potrebna da bi se ovakvi kompleksni zadaci mogli realizovati.

Miljan Gaco, apsolvent na ovom fakultetu i jedan od diplomaca, istakao je da je u okviru svog diplomskog rada napravio aplikaciju koja kontroliše tečnost u rezervoaru pomoću SCADA programskog paketa.

– U realnom vremenu upravljamo određenim nivoom tečnosti u rezervoaru. Sve se odvija u realnom vremenu. Podaci se „kupe“ i prenose na neki personalni računar koji može biti bazna stanica – rekao je Gaco.

On je pojasnio da industrijski proces u ovom slučaju, održavanje konstatnog novoa tečnosti  u rezervoaru, ne mora biti usko vezan za mjesto gdje se nalazi bazna stanica, već može biti udaljen i nekoliko kilometara, a veza se uspostavlja pomoću Profi NET komunikacije.

– Ovaj programabilno logički kontrolor (PLC) se koristi u svim industrijskim procesima i zamjenjuje stare industrijske procese. Njime se lakše upravlja i mnogo je ekonomičniji, a sama WinCC SIEMENS SCADA grafički je bolje prikazana korisniku i lakše je grafički upravljati prikazom, nego pomoću tastera. Na ekranu se vidi ukupan industrijski proces koji se realizuje – objasnio je Gaco.

Pojašljavajući dalje, Gaco je rekao da rezervoar koji je on „napravio“ ima 8 litara zapremine i da pomoću ovog slajdera može da konstantno održava određeni nivo tečnosti u njemu.

– Npr. uzimanjem tečnost iz rezervoara, aktivira se pumpa koja konstantno drži nivo od, recimo, pet litara. Takođe, mogu da upravljam da taj nivo bude otprilike od tri do pet litara, što pokazujem višenamjensku upotrebu ovog sistema u odnosu na one starije – zaključio je Gaco.

Emir Gegić, takođe apsolvent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu rekao je da je radio diplomski rad na temu programiranja Touch (tač) panela koristeći WinCC Flexible programski paket i da mu je za to trebalo više od dva i po mjeseca.

– WinCC je kontrolni centar pomoću kojeg korisnik upravlja i kontroliše rad neke mašine u industrijskom procesu. Dakle, to je „tač“ panel isti kao i svaki mobilni „tač“ ekran i koristi se isto kao kada bismo koristili „tač“ ekran za neku mobilnu aplikaciju – rekao je Gegić.

On je dodao da je tema njegovog diplomskog rada direktno vezana za regulaciju temperature tečnosti u rezervoaru na MSP radnoj stanici.

– Unutra se nalazi jedan grijač, a korisnik zadaje određenu temperaturu. Ako je temperatura veća od trenutne temperature, grijač se pali. Takođe, ugrađen je i temperaturni senzor koji u realnom vremenu šalje trenutnu temperaturu tečnosti koja se nalazi u rezervoaru. Na osnovu toga kontrolišemo proces – zaključio je Gegić.

Redovni profesor na ovom fakultetu i mentor dvojici sjajnih studenata, Slobodan Lubura istakao je da je Laboratorija za industrijsku automatizaciju opremljena svom potrebnom opremom za sticanje neophodnih znanja za upravljanje i regulaciju u savremenom industrijskom okruženju.

– Oprema je uglavnom dobijena austrijskim kreditom od prije desetak godina. Orjentisani smo na praktično znanje, imamo mnogo prakse, manje teorije i sve se to odvija u ovoj laboratoriji. Teško je, ali se znanje isplati – naglasio je Lubura, istaknuvši da je ponosan na svoje studente, Gacu i Gegića.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu Božidar Popović iskoristio je priliku da istakne da je ovom fakultetu jako važno da prezentuje svaki kvalitetan rad svojih studenata.

– Na našem fakultetu su studenti navikli da prave i realizuju svoje projekte, a osim diplome ovdje se stiče znanje koje sigurno garantuje posao – zaključio je Popović.