konjOtac je imao dva sina i malo imanje. Samo jednog konja posjeduje svaki od sinova.

Otac je na samrti okupio svoje sinove i rekao im:

– Sinovi moji, ja sam na samrti pa bih se trebali dogovoriti. Ovo imanje koje imam premalo je da se dijeli na pola. Cijelo imanje treba pripasti onome od vas koji ima sporijeg konja. Onaj čiji je konj brži ne treba dobiti ništa jer njegov konj može dovoljno zaraditi za njega.

Sinovi sada žele kroz utrku saznati čiji je konj sporiji. Ali kad je susjed dao znak za početak utrke, nijedan od sinova nije krenuo jer su obojica htjela da je njihov konj sporiji.

Zato su po savjet otišli starom mudracu. Nakon što ih je saslušao, dao im je savjet kako da počnu i završe utrku, ne mijenjajući osnovno pravilo da onaj koji ima bržeg konja ne treba ništa dobiti.

 

 

Znate li što im je mudrac savjetovao?

 

 

 

 

Mudrac im je savjetovao da zamijene konje. Tako će svaki od njih nastojati jahati brže. 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor:(ATMA.hr)