U rješavanje problema nelegalnih prevoznika moraju biti uključene sve nadležne službe i institucije iz Republike Srpske i BiH, izjavio je načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove grada Istočno Sarajevo Dragan Cvijetić.
Cvijetić je novinarima u Istočnom Novom Sarajevu pojasnio da je ovaj problem prisutan već nekoliko godina na području grada Istočno Sarajevo, ali i na teritoriji cijele BiH.

„Mi smo u više navrata pokretali zajedničke akcije i vršili kontrole, ali, zbog neadekvatnih zakonskih rješenja, nismo ništa značajno mogli da uradimo, jer putnici koji koriste taj nelegalni prevoz neće da priznaju da nisu dobili kartu, a sami inspektori nemaju pravo da legitimišu te putnike. Kada taj problem dođe na sud, jednostavno nema nikakvog efekta“, rekao je Cvijetić.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, saobraćaj i stambeno-komunalne poslove grada Istočno Sarajevo Nebojša Džebo rekao je da se nelegalnim prevoznicima smatraju svi učesnici u saobraćaju koji svoju djelatnost nisu registrovali u opštinama u sastavu grada Istočno Sarajevo, nisu licencirali svoja vozila za prevoz putnika, a nisu se ni registrovali za linijski gradski, međugradski i međudržavni saobraćaj.

On je naglasio da je problem nelegalnog prevoza putnika trenutno najzastupljeniji u sektoru taksi i kombi prevoza, koji je i najizraženiji.

„Grad u okviru svojih nadležnosti svake godine vrši redovno usaglašavanje linija i sve što izađe u obliku knjige redova vožnje je ono što se zove legalno, a prevoznici koji posjeduju takve redove vožnje su legalni. To je zakonska obaveza Grada, koju smo mi u obavezi da svake godine prilagodimo“, pojasnio je Džebo.

Prema njegovim riječima, problem takozvanog divljeg prevoza, koji je nadležnosti nadzora inspekcijskih službi, pojavljuje se u samom gradu i pri prelasku državne granice, ako je riječ o prevoznicima iz susjednih zemalja.

„Dobili smo informaciju da je riječ o `Gea tursu` koji na neregistrovanim linijama obavlja prevoz od kuće do kuće, ne ulazeći u autobuske stanice. Ovaj prevoznik koristi nešto što mu je zakon omogućio, a zove se ugovoreni prevoz putnika“, dodao je Džebo.

Džebo je pojasnio da se problem dokazivanja nelegalnog prevoza obavlja isključivo na sudu, a za to je neophodno svjedočenje lica koje je platilo kartu.

„Problem je taj što kod ugovorenog prevoza nema izdavanja karata, jer se kod tog vida prevoza prave liste putnika. Prilikom prelaska granice ta lista se pokaže i ona je kao takva validna“, kaže Džebo.

On je rekao da ti prevoznici imaju niže cijene karata u odnosu na registrovane, te da od toga Poreska uprava i Republika Srpska nemaju nikakve koristi.

„Uvidjevši takav problem, Grad će na inicijativu gradonačelnika Nenada Vukovića, organizovati sastanak sa predstavnicima institucija koji bi trebalo da učestvuju u rješavanju ovog problema“, zaključio je Džebo.

Predstavnici prevoznika i autobuskih stanica iz Istočnog Sarajeva već duže vrijeme upozoravaju ne sve učestalije pojave nelegalnih prevoznika, koji svojom nelojalnom konkurencijom ugrožavaju rad, ali i opstanak ovih preduzeća.

Izvor i foto: Grad Istočno Sarajevo