Danas u 14,00 časova u prostorijama Kulturnog centra će biti predstavljen film Branke Vukosav “Djetinjstvo i muzika”.

Ulaz je slobodan.

Biografija: Branka Vukosav

Branka Vukosav je rođena 1988. godine u Sarajevu. Osnovnu školu, osnovnu muzičku školu, srednju muzičku školu i Muzičku akademiju završila je u Lukavici, Istočnom Sarajevu. Zaposlena je u JU OMŠ «Sveti Roman Melod» Nevesinje, kao nastavnica solfeđa i klavira. Inspirisana svojim specifičnim djetinjstvom, dvadesetih godina prošlog vijeka, odlučila je da kroz film da svojevrstan doprinos muzici. Film «Djetinjstvo i muzika» autorke Branke Vukosav je edukativnog karaktera i ima za cilј da prikaže ulogu muzike u razvoju mlade ličnosti. Po riječima autorke film je, dakle, autobiografijskog karaktera, ali prilagođen sadašnjim mogućnostima. Dvadeset godina poslije, kroz film, autorka Branka se vraća na mjesto gdje je provela najlјepši dio svog djetinjstva i donosi nam jako interesantnu priču prožetu zvukovima muzičkih instrumenata i dječijim nestašlucima. Film je snimlјen u julu mjesecu 2017. u Lukavici i Nevesinju.

U filmu učestvuju: Nina Golijanin, Lana i Ana Terzić, Đurđica Babić, Nikola Kosović, Jovana Mihić, Vukolaj i Nedelјko Klimenta i Branka Vukosav.