Literarne i likovne radove možete dostaviti u Dječiju biblioteku do 30.septembra.

https://www.facebook.com/djecijabiblioteka.istocnosarajevo/photos/a.1505145006190973/3373392599366195/