u sofDirektor policije Republike Srpske Gojko Vasić od 11. do 13. maja učestvuje u radu skupštine Asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope (SEPCA), koja se održava u Sofiji, Bugarska.

Direktor Vasić je rekao da je ovaj sastanak šefova policija članicaSEPCA-e naročito posvećen borbi protiv terorizma i ilegalnih migracija, te da će poslužiti razmjeni informacija i povezivanju policija  ovog regiona.

Takođe, na sastanku se razgovara i o budućim aktivnostima na sprečavanju problema koje izazivaju pojave velikih migracija i terorizma koje bi sprovodile zajedno policijske agencije Jugoistočne Evrope.

Asocijaciju SEPCA čine šefovi policijskih agencija devet zemalja Jugoistočne Evrope.