Delegacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu boravila je u posjeti Državnom agrarnom univerzitetu u Voronježu u periodu od 6 do 9. decembra 2017. godine.

Delegaciju Univerziteta predstavlјali su prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport prof. mr Sandra Ivanović,  dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta prof. dr Vladislav Topalović, dekan Polјoprivrednog fakulteta prof. dr Vesna Milić, dekan Filozofskog fakulteta doc. dr Draga Mastilović i rukovodilac Katedre za agroekonomiju i ruralni razvoj na Polјoprivrednom fakultetu doc. dr Siniša Berjan.

Za vrijeme svog boravka u Rusiji, delegacija je učestvovala u radu konferencije „Jevanđelјske vrijednosti i budućnost pravoslavnog svijeta“, na kojem je dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta prof. dr Vladislav Topalović izlagao rad na temu „Bogoslovski fakultet kao dio univerzitetskog obrazovanja“.

Razgovarano je o mogućnostima unapređenja dosadašnje saradnje Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa Državnim agrarnim univerzitetom u Voronježu i dogovoreni su konkretni koraci u tom smjeru.

Izvor i foto: UIS