Delegacija Fudbalskog saveza Republike Srpske koju predvodi predsjednik Mile Kovačević, juče 06.04.2017. je posjetila opštinu Istočno Novo Sarajevo i sa predstavnicima opštine razgovarala u vezi implementacije projekta „FIFA gol“. Prisutnima je prezentovan projekat koji podrazumijeva izgradnju fudbalskih terena čija bi startna vrijednost iznosila 400.000 dolara.

Fudbalski savez RS u sklopu ovog projekta, obići će šest područnih Fudbalskih saveza u Republici Srpskoj koji će ponuditi svoje lokacije za izgradnju sportskog centra. Sportski centar će se graditi na lokaciji koja bude imala najbolјe uslove, kao i dozvole koje omogućavaju izgradnju.

Opština Istočno Novo Sarajevo ovim povodom ponudila je lokaciju na Tešanovom brdu gdje se nalaze objekti i tereni koji su ustuplјeni  Fudbalskom klubu „Slavija“, i na taj način istakla kandidaturu za dobijanje ovog značajnog projekta iz oblasti sporta.

Projektom je predviđena izgradnja dva fudbalska terena sa pripadajućim objektima, čime bi se stvorili uslovi za igranje međunarodnih utakmica. Ovo bi bila I faza realizacije projekta, nakon koje bi odabrane lokalne zajednice uputile pismo namjere prema FS Republike Srpske. Sledeći korak povodom realizacije ovog projekta, jeste dalјa selekcija kao i određivanje lokacije za izgradnju Centra.

Projekat finansira FIFA, uz sufinansiranje lokalanih zajednica.

Izvor i  foto: Opština Istočno Novo Sarajevo