Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 7. do 9. decembra na Jahorini organizuje, treću po redu, Konferenciju sa međunarodnim učešćem COMETa 2016 – „Primjenjene tehnologije u mašinskom inženjeringu“.

Cilj Konferencije je da okupi eminentne domaće i svjetske stručnjake iz oblasti istraživanja i primjene novih tehnologija i razvoja mašinskih sistema, te da se kroz razmjenu iskustava i znanja, javne prezentacije aktuelnih istraživanja i novih konstrukcionih rešenja, na odgovarajući način, doprinese povećanju konkurentnosti privrede u regionu.
Na Konferenciji će učestvovati 211 autora, odnosno koautora, radova iz 9 zemalja sa 27 univerziteta, te 6 naučno-istraživačkih instituta i 18 privrednih subjekata.
Takođe, u okviru Konferencije COMETa 2016 – „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Application“ biće predstavljeni proizvodi, oprema i nova tehnološka rješenja institucija i kompanija učesnika Konferencije.
Najavljen je dolazak ministara industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića, brojnih eminentnih naučnih radnika, predstavnika realnog sektora i predstavnika lokalne vlasti.