Zokin-seminar-300x225Dana 19. i 20.05.2016. godine u prostorijama CJB Istočno Sarajevo održan je seminar „Upotreba sile“ za policijske službenike policijskih stanica CJB Istočno Sarajevo.

Cilj seminara je bio da se pruži mogućnost polaznicima da osvježe predhodno stečena i usvoje nova znanja, vještine i stavove vezane za upotrebu sile, čime će se efikasnost i kvalitet rada policijskih službenika podići na viši nivo.

Poseban naglasak u realizaciji seminaran je bio na međunarodnim standardima u upotrebi sile kao i postupku izvještavanja o upotrijebljenoj sili.

Seminar su Ranko Lužajić, inspektor za policijsku obuku i Zoran Jovanović, inspektor koordinator za osnovnu obuku i načelnik Inspektorata za unutaršnju kontrolu Slaviša Vrećo.

Seminaru je prisustvovalo 19 policijskih službenika uniformisane policije.