policijaPolicijskoj stanici Pale, 31.05.2016. godine, oštećena je prijavila da je na svoj
mobilni telefon primila nekoliko SMS poruka prijetećeg sadržaja od strane D.S. O
prijavi je obavješten dežurni tužilac koji je naložio provođenje potrebnih mjera i radnji
na rasvjetljavanju krivičnog djela „Ugrožavanje sigurnosti“.
Policijski službenici Policijske stanice Čajniče, Okružnom tužilaštvu Trebinje
podnijeli su izvještaj protiv M.I., zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo
„Krađa“.
Policijski službenici Policijske stanice Višegrad, Okružnom tužilaštvu Istočno
Sarajevo podnijeli su izvještaj protiv E.B., zbog osnova sumnje da je počinio krivično
djelo „Krađa“.