Centar za sigurnosne studije (CSS) među najbolje ocjenjenim ‘think tank-ovima’ u Centralnoj i Istočnoj Evropi na najpoznatijoj rang listi istraživačkih centara koji objavljuje Univerzitet u Pensilvaniji (SAD).

Globalna rang lista, “Global Go To Think Tank Index”, Univerziteta u Pensilvaniji (SAD) posljednjih 10 godina objavljuje najsveobuhvatniju godišnju rang listu vodedih istraživačkih centara iz cijelog svijeta. U procesu nominovanja i ocjenjivanja 6 846 istraživačkih centara, učestvovalo je i više od 4 750 novinara, donosioca odluka, donatorskih organizacija, eksperata i drugih. Lista se formira na osnovu jasno definiranih kriterija kao što su: kvalitet, posvedenost i ugled rukovodstva i zaposlenih; odnos s kreatorima politika; mogudnost za kreiranje novih znanja i alternativnih ideja; kvalitet, broj i doseg istraživanja i analiza; medijska vidljivost; upotreba društvenih mreža u cilju povezivanja s donosiocima odluka, novinarima i javnošdu te utjecaj na društvo. Organizacije su rangirane u više kategorija prema regionu, istraživačkim oblastima, kao i posebnim rezultatima.

S obzirom na mali broj istraživačkih centara koji uopšte budu nominovani, posebno s prostora Jugoistočne Evrope, sam ulazak na rang listu je dostignude samo po sebi. Iz Bosne i Hercegovine je nominovano ukupno 14 istraživačkih centara, od kojih su četiri rangirana na rang listi najboljih ‘think tank-ova’ iz 21 države Centralne i Istočne Evrope. Najbolji rangirana organizacija iz Bosne i Hercegovine je Centar za sigurnosne studije i nalazi se na 49. mjestu.

Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije, dr.sci. Denis Hadžovid, smatra da je velika čast za CSS što se nalazi među najboljim svjetskim istraživačkim centrima i da je to “najvjerodostojniji dokaz prepoznavanja i potvrde predanog dugogodišnjeg rada. Takođe, ovo veliko priznanje ujedno zahtijeva održavanje kvalitete rada i predstavlja motiv za što bolje budude djelovanje”.

Global Go To Think Tank Index objavljuje se kroz Program za istraživačke centre i civilno društvo Univerziteta u Pensilvaniji, jednog od najstarijih i najcjenjenijih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, na zahtjev donosilaca odluka, donatora i novinara da se naprave liste najeminentnijih nacionalnih, regionalnih i internacionalnih istraživačkih centara.

Dr. Denis Hadžovid generalni sekretar

Internet stranica Programa za istraživačke centre i civilno društvo: http://repository.upenn.edu/ttcsp/

Cjelokupni izvještaj o procesu rangiranja i sa svim rang listama: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks