Piše: Enes Hodžić

Marginalizacija i nedovoljna uključenost u sve društvene tokove jedni su od osnovnih problema sa kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini. U tome se ne razlikuje gotovo niti jedna lokalna zajednica, a to ističu i osobe s invaliditetom iz Breze, čiji predstavnici smatraju da bi odnos vlasti morao biti bolji prema ovoj populaciji.

Prema bazama podataka kojima raspolaže Centar za socijalni rad Breza, broj osoba s invaliditetom u ovoj općini je 316, te iako mnogi od njih ostvaruju prava na invalidninu, ipak svakodnevni problemi i borba za egzistenciju preovladavaju.

“Problemi sa kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u Brezi djelimično su isti kao i problemi svih osoba s invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini. Problemi egzistencionalno-ekonomske prirode svakako preovladavaju, ali i tu su različiti diskriminacijski problemi koji dolaze sa svih strana, poput problema pronalaska zaposlenja, nepostojanje adekvatnih udruženja na lokalnom nivou, arhitektonske barijere, itd.”, kazali su nam iz Centra za socijalni rad Breza.

Hasanspahić: Osobe s invaliditetom moraju prestati biti puki posmatrači

Sa ovim mišljenjem slaže se i Ibrahim Hasanspahić, predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Breza, no dodaje kako pored krivice koju sa sobom nosi lokalna vlast, postoji i dio krivice koju nose i same osobe s invaliditetom zbog, kako kaže, nepostojanja aktivne borbe za vlastita prava.

“Duži vremenski period sam aktivan sudionik društveno-političkog života Breze, istina ne svojom voljom, već iz prijeke potrebe te pratim sva dešavanja u vezi sa zakonodavnom i izvršnom vlasti. Istina je da postoje određeni programi, ali i to da, kao i kod drugih grupacija, nedovoljno afirmišu osobe s invaliditetom,  po pitanju sporta. To bi moglo biti puno bolje, jer do sada sve je bilo naše uklapanje u stanje i mogućnosti sa nadom u bolje. Ipak, ne bih se usudio reći da je odnos zajednice ignorantski.

Često se prisjećam riječi prvog predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića o pravima, kada je borcima poručio: “Imat ćete ona prava za koja se sami izborite, puno je nepravde, a vi se borite”. I u tom kontekstu jasno je da veći dio osoba s invaliditetom postaju puki posmatrači, dok im drugi kroje sudbinu. Pasivni su i moraju se ‘probuditi’. Postoje međunarodne konvencije o pravima, a domaći zakoni ih moraju pratiti. Jednostavno, moramo tražiti bolje uslove”, istaknuo je Hasanspahić.

No, i pored ovih nedostataka postoje primjeri dobre prakse, kao recimo u slučajevima djece i maloljetnika s invaliditetom, koji dobijaju određenu pomoć i skrb. Mogućnost pristupa Dnevnom centru za djecu i odrasle s posebnim potrebama, različitim naknadama koliko-toliko ovom dijelu osoba s invaliditetom olakšava život.

“Kada je riječ o naknadama, 316 korisnika Centra ostvaruje pravo na neratne invalidnine, njih 16 ostvaruje pravo na dječiji doplatak, dok samo jedan korisnik koristi pravo na refundaciju prevoza. Naši korisnici su i korisnici usluga JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama, koji pružaju usluge djeci, mladima i odraslima iz Visokog, Kaknja, Breze i Vareša. Općina Breza se obavezala da će godišnje izdvojiti 16.800 KM za sufinansiranje ovog Centra kako bi pomogla boravak osoba iz Breze u ovoj ustanovi. Pored svega ovog moguće je ostvariti i jednokratnu pomoć ili refundaciju dijela troškova prevoza djece s invaliditetom u odgojno-obrazovne ustanove, a u uskoro će, izmjenom odluke koja obuhvata njihova prava, jednokratnu pomoć moći dobiti djeca s poteškoćama u razvoju i djeca oboljela od dijabetesa TIP 1”, dodali su iz Centra za socijalni rad Breza.

Upravo u promjeni postojećih odluka i zakonskih rješenja i Ibrahim Hasanspahić vidi mogućnost da bude promijenjena i pozicija osoba s invaliditetom u društvu.

“Za početak bi bilo dobro da udruženja osoba s invaliditetom budu prepoznata u budžetu općine sa posebnim grantom za svoje aktivnosti, pa onda to tražiti i kod drugih instanci vlasti. Takođe, razviti bolju komunikaciju između općine i udruženja, a sve to je potrebno učiniti kako bismo osbe s invaliditetom što više i što bolje uključili u svakodnevni život, kroz zapošljavanje, pružanje većih mogućnosti aktivnog-rekreativnog bavljenja sportom i slično”, istaknuo je Hasanspahić.

Novi načelnik nada za promjene i veću inkluziju osoba s invaliditetom                               

Nadu da bi situacija za osobe s invaliditetom u općini Breza mogla biti bolja u narednom periodu budi Vedad Jusić, nedavno izabrani gradonačelnik ove općine i najmlađi čelni čovjek jedne lokalne zajednice u FBiH. Već na samom startu mandata aktivno se uključio u borbu za zaštitu prava osoba s invaliditetom, te je održao i sastanke sa pojedinim udruženjima.

“Invaliditet u našem društvu je, nažalost, tema je o kojoj se jako malo govori u javnom prostoru, a posljedica toga je veliki broj onih koji ovaj pojam i temu ne razumijevaju i ne definiraju na pravi način. Uvijek je važno, za mene krucijalno, naglašavati da je riječ o osobama koje su vrijedne, imaju svoje dostojanstvo, potencijale i talente koji se mogu razvijati i vrlo često postižu izvanredne rezultate. Nedavno sam imao čast upoznati mladog Halida Hajdukovića, koji od rođenja boluje od tzv. kokošijeg sljepila, po noći ne vidi, a na dnevnoj svjetlosti raspolaže sa svega pet posto vida. Ostao sam fasciniran pozitivnom energijom i dobrotom koja izbija iz njega, jer on svira klavir, bubnjeve, harmoniku, giratu, a uz to je i producent i aranžer. To je prava inspiracija za sve nas”, kazao nam je načelnik Jusić.

Njegovo zalaganje je već donekle konkretizirano, pa bi tako vrlo skoro udruženja osoba s invaliditetom iz Breze trebala postati udruženja od posebnog značaja za ovu općinu i time dobiti nešto bolji status.

“Potrebno je da nadležne institucije i kao i mi sami uložimo mnogo više napora kako bi osobama s invaliditetom omogućili adekvatne radne obaveze i zadatke. To je moja osnovna aktivnost u kontekstu unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom, a nakon što njihova udruženja dobiju poseban status olakšat ćemo proceduru finansiranja rada i aktivnosti udruženja koja organizuju različite sportske i kulturne sadržaje za ove osobe. Ne smijemo zaboraviti nikog i ovo je tema o kojoj može i treba da se govori puno više, jer i pored institucionalne podrške osobe s invaliditetom moraju imati podršku i razumijevanje cjelokupnog društva. Osobe s invaliditetom se moraju osjećati korisnim i vrijednim članovima društva, a sigurno da oni i sami mogu i hoće utjecati na ukupno stanje i ambijent u smislu promocije pozitivnih vrijednosti i društvenih principa”, zaključio je načelnik općine Breza Vedad Jusić.

Na nama je da učestvujemo u stvaranju pogodnog tla i društva za osobe s invaliditetom, kako bismo živjeli u inkluzivnom društvu koje ima jednaka prava i mogućnosti za sve. Neka predrasude ne budu prepreka da učestvujemo u stvaranju dobrih međusobnih odnosa i empatije ka osobama s invaliditetom, jer to je jedan pravilan put ka boljitku ovog društva i osnaživanju ove kategorije stanovništva.