bobarbank-bijeljina-bankaZbog nemogućnosti namirenja svih povjerilaca u Bobar banci u likvidaciji ove godine biće pokrenut stečajni postupak, saznaje poslovni portal “Capital”.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini likvidacionom upravniku Bobar banke Miletu Maksimoviću naloženo je da se izjasni o toku likvidacionog postupka u banci i mogućnostima namirenja povjerilaca.

U dopisu koji je Maksimović 7. aprila ove godine uputio Okružnom privrednom sudu u Bijeljini, a koji je u posjedu CAPITAL-a, navedeno je da samo Agencija za bankarstvo RS može podnijeti zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u banci.

„Na osnovu razgovora sa odgovornim radnicima banke postupak stečaja će biti pokrenut u ovoj godini. Moja procjena je da će stečaj trajati više godina, jer se u ovom trenutku vode ukupno 982 postupka i to 929 u kojima je banka tužilac i 53 u kojima je banka tužena”, naveo je Maksimović i dodao da će se broj sudskih postupaka povećavati.

Istakao je i da je Planom likvidacije banke predviđeno da se, nakon izmirenja potraživanja Agencije za osiguranje depozita, koja je isplatila sve osigurane depozite u banci u ukupnom iznosu od 85,2 miliona KM, od preostalih oko 140 miliona KM depozita isplati 56 odsto tog iznosa.

„To znači da depoziti koji prelaze taj procenat, kao i ostale obaveze banke neće biti izmirene. Redoslijed prioriteta u izmirenju obaveza banke iz člana 119. Zakona o bankama primjenjuje se i u postupku stečaja banke”, istakao je Maksimović u dopisu.

Građani i firme ostaće bez 60 miliona KM!

Od ukupnih depozita Bobar banke, na sigurnu naplatu mogli su da računaju samo oni koji su imali do 50.000 maraka, koliko iznosi limit do kojeg novac osigurava Agencija za osiguranje depozita BiH. Na te depozite odnosilo se oko 86 miliona KM. S obzirom da je planom likvidacije predviđeno da će od preostalih oko 140 miliona depozita biti isplaćeno oko 56 odsto tog iznosa, to znači da će propasti oko 60 miliona KM depozita pravnih i fizičkih lica.

Izvor: Capital