Početkom februara ove godine, kontrolor leta BHANSA-e iz Centra oblasne kontrole leta – Operativne jedinice (ATCU II) Banja Luka, prvi put uputio je dobrodošlicu avio posadi u zračnom prostoru BiH. Na ovaj način, zvanično je počelo pružanje usluga iz operativne jedinice (ATCU II) Banja Luka.

Tim povodom  je održana prigodna svečanost u organizaciji BHANSA-e, na kojoj je obilježen uspješan početak rada Centra oblasne kontrole leta – Operativne jedinice (ATCU II) Banja Luka.

Veliki broj prisutnih zvanica, imao je priliku posjetiti prostorije Centra, upoznati se sa radom bh. kontrolora, uvjeriti se koliko ozbiljan i odgovoran posao svakodnevno obavljaju, te na koji način sigurno i efikasno rješavaju gužvu na nebu iznad Bosne i Hercegovine.

Povodom početka rada Centra oblasne kontrole leta – Operativne jedinice (ATCU II) Banja Luka Davorin Primorac, direktor BHANSA-e je izjavio: „Do prije samo nekoliko godina nije se moglo ni razmišljati o početku pružanja usluga zračne plovidbe u sloju zračnog prostora iznad deset tisuća metara, a danas smo na domak tog cilja. BHANSA je izrasla u respektabilnu agenciju, što je prepoznato i u europskim razmjerama. Za zemlju koja ne tako davno nije imala skoro nikakve kapacitete, pa ni ovlasti za nadzor zračne plovidbe u svom zračnom prostoru, ovo je ogroman uspjeh. Možda će zvučati pretenciozno, ali uvjeren sam da svojim djelovanjem, uključujući i događaj zbog kojeg smo se danas okupili, BHANSA značajno doprinosi da BiH postane dio ujedinjene Europe. Negdje treba početi. Zašto ne bismo od neba.”

Tokom svečanosti, predstavnici BHANSA-e sa ponosom su istakli da se osnivanjem Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) 2009. godine, Bosna i Hercegovina jasno opredijelila za potpuno preuzimanje kontrole zračnog prometa u  svom zračnom prostoru.

Nakon tranzicije entitetskih direkcija civilnog zrakoplovstva Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo i Direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske, BHANSA je 1. januara 2014. godine, preuzela odgovornost za pružanje usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja u kontroliranim zonama, međunarodnih zračnih luka BiH u Banja Luci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli s pripadajućim servisima.