Dana 07.11.2017. godine Opština Istočna Ilidža je potpisala Ugovor sa AD Olimpijski centar “Jahorina“ o besplatnom korištenju skijališta za učenike u zimskoj sezoni 2017./2018. Da bi se ovaj projekat realizovao na odgovarajući način potrebno je da se u njega bezrezervno uklјuče sve zainteresovane strane i ispoštuju svoje obaveze.

 1. OPŠTA PRAVILA ZA UČENIKE:
 • Da su redovni učenici Srednjoškolskog centra “Istočna Ilidža“, OŠ “Petar Petrović Nјegoš“’, OŠ “Jovan Dučić“ i OŠ “Aleksa Šantić“ (nema ograničenja u godinama)
 • Da posjeduju skijaško znanje koje im omogućava samostalno skijanje
 • Da posjeduju odgovarajuću skijašku opremu (skije, štapove, rukavice, nepromočivo odijelo i skijašku kacigu. Kaciga je navedena kao obavezan dio opreme
 • Besplatno skijanje će biti omogućeno isklјučivo radnim danima
 1. OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA“:
 • Omogućiće korišćenje svih sredstava vertikalnog transporta za učenike sa područja Opštine Istočna Ilidža, u skladu sa Ugovorom i dostavlјenim spiskovima.
 1. ŠKOLA
 • Sprovesti anketu i sačiniti preliminarne spiskove za korišćenje povlastice besplatnog skijanja. U tu svrhu potrebno je da sačine obrazac saglasnosti roditelјa koji će isti postpisati. Nakon dostavlјene saglasnosti škole će konačne spiskove dostaviti zaduženoj osobi u Opštini Istočna Ilidža. Naknadno dostavlјanje imena neće biti omogućeno. Spisak terba da sadrži ime, ime jednog roditelјa i prezime te oznaku razreda za učenika.
 • Odrediti osobe koje će skijati sa učenicima – grupovođe. U tom smislu potrebno je da grupovođa posjeduje solidan nivo skijaške obučenosti, kao i opremu koja je propisana za učenike. Maksimalan broj učenika u jednoj grupi je 10. Nije ograničen broj grupa iz jedne škole na dnevnom nivou.

Zadatak grupovođe je da grupi sa kojom će skijati prije odlaska na skijalište (ulaska u autobus) prekontroliše opremu a za vrijeme boravka na skijalištu vodi računa o grupi u smislu da se poštuju opšta pravila bezbjednosti na skijalištu kao i obaveza zajedničkog skijanja. Obaveza grupovođe je i da preuzime karte prije početka skijanja, skrene pažnju na obavezu čuvanja i karte vrati na kraju skijaškog dana u skladu sa pravilima Olimpijskog centra

Imena grupovođa će biti navedena na spisku sa učenicima koji će se dostaviti u Opštinu

 • Odrediti osobu kojoj će se učenici prijavlјivati za skijanje. Isti će na osnovu toga sačinjavati sedmični planovi skijanja i blagovremeno (do petka za narednu sedmicu) dostaviti zaduženoj osobi u Opštini. Sedmični plan treba da sadrži pored imena učenika i podatke o grupovođi.

Napominjemo da je besplatno skijanje mogućnost a ne obaveza. Pravdanje izostanka zbog skijanja škole će vršiti u skladu sa svojim pravilima.

 1. OPŠTINA ISTOČNA ILIDžA
 • Odrediće osobu zaduženu za koordinaciju. Zadatak ove osobe je da nakon dostavlјanja sedmičnih planova za skijalјnje iz škola iste sravna sa zajedničkim spiskom i najmanje 24 sata prije planiranog odlaska na skijanje dostavi mail-om Olimpijskom centru
 1. GRAD ISTOČNO SARAJEVO
 • Obezbijediće besplatan prevoz učenika. Za učenike sa područja opština, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo i Trnovo, autobus će polaziti sa Autobuske stanice iz Istočnog Sarajeva. Raspored i vrijeme polazaka i dolazaka autobusa, biće naknadno saopšteni.

Izvor: Opština Istočna Ilidža