Odsjek za crkvenu muziku i pojanje

Kamerni hor Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, osnovan je u okviru Odsjeka za crkvenu muziku i...

Read More