apel požarCentar javne bezbjednosti Banja Luka apeluje na građane, poljoprivrednike i šumske radnike da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne vrše spaljivanje ostatka žitarica i spaljivanje drvenog otpada unutar ili u blizini šumskih kompleksa i zasada, gdje usljed nekontrolisane vatre, može doći do šumskog požara i požara na otvorenom prostoru, a koji mogu ugroziti ljudske živote i imovinu građana.

Kako je nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja čest uzrok požara, podsjećamo da spaljivanje korova i drugog gorivog materijala vršite na odgovoran način, samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati. Pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala potrebno je ugasiti ostatke nesagorenih materija, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja. Posebnu opasnost predstavlja nekontrolisano spaljivanje gorivog materijala u blizini šumskih kompleksa i zasada. U većini slučajeva vatra se prenese na šumske komplekse prouzrokujući veliku materijalnu štetu.

Pozivamo građane da uz pažnju i oprez, poštujući zakonsku regulativu, izbjegnu neželjene posljedice koje mogu nastati zbog požara, kako bi zaštitili živote, zdravlje, i sigurnost ljudi i životinja, imovinu ali i prirodnu sredinu, te da o svim zapažanjima ili saznanjima u vezi nekontrolisanog širenja vatre odmah obavijeste nadležnu Vatrogasnu jedinicu na dežurni broj – 123 ili najbližu Policijsku stanicu na dežurni broj – 122.

Centar javne bezbjednosti Banja Luka, u okviru svojih ovlašćenja, preduzeće zakonom propisane mjere protiv svih lica koja budu izazvala požar i time ugrozila živote i zdravlje ljudi ili pričinila materijalnu štetu.