SVJETSKA SEDMICA I EVROPSKI DAN SVJESNOSTI O ANTIBIOTICIMA 16. do 22.11.2015 i 18.11.2015.

anti bio

  • Svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima od 16. do 22. novembra 2015. godine Evropski dan svjesnosti o antibioticima 18. novembra
  • Antimikrobna rezistencija predstavlja i dalje jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih problema koji je u porastu u svim dijelovima svijeta. Ona predstavlja ozbiljnu prijetnju efikasnom liječenju infektivnih oboljenja, ali i napretku medicine i zdravstva uopšte. Zbog ozbiljnosti situacije, Svjetska zdravstvena skupština je na 68. sjednici održanoj u maju 2015. godine, odobrila globalni akcioni plan za borbu protiv antimikrobne rezistencije, uključujući i antibiotsku rezistenciju, koja ima najurgentiniji porast. Osnovni cilj u nacrtu globalnog akcionog plana jeste da se osigura, što je moguće duže, kontinuirano uspješno liječenje i prevencija infektivnih bolesti sa efikasnim, kvalitetnim i sigurnim lijekovima, koji se upotrebljavaju na adekvatan način i koji su dostupni svima koji ih trebaju.
  • Detaljnije pogledajte ovdje i sve o antibioticima ovdje.
  • Pripremila:
  • dr Ljubica Bojanić
    dr Pava Dimitrijevi