Akcije dobrovoljnog davanja krvi

Služba Istočno Sarajevo

Datum: 16.11.2015.

Organizator: CRS – USAID, povodom Međunarodnog dana tolerancije

Lokacija: Matična biblioteka Istočno Sarajevo

Služba Banja Luka

Datum: 19.11.2015.

Organizator: Uprava za policijsko obrazovanje

Lokacija: Zavod za transfuzijsku medicinu RS, služba Banja Luka

Služba Bijeljina

Datum: 20.11.2015.

Organizator: Univerzitet “Sinergija” Bijeljina

Lokacija: prostorije Univerziteta “Sinergija” Bijeljina

Služba Zvornik

Datum: 16.11.2015.

Organizator: CRS – USAID, povodom Međunarodnog dana tolerancije

Lokacija: Dom zdravlja Bratunac

Služba Doboj

Datum: 16.11.2015.

Organizator: CRS – USAID, povodom Međunarodnog dana tolerancije

Lokacija: Zavod za transfuzijsku medicinu RS, služba Doboj

Služba Prijedor

Datum: 16.11.2015.

Organizator: CRS – USAID, povodom Međunarodnog dana tolerancije

Lokacija: Zavod za transfuzijsku medicinu RS, služba Prijedor

Služba Trebinje

Datum: 19.11.2015.

Organizator: Aktiv DDK Gradsko kulturno-umjetničko društvo Alat Swislion

Lokacija: Zavod za transfuzijsku medicinu RS, služba Trebinje

Služba Nevesinje

Datum: 16.11.2015.

Organizator: Swislion

Lokacija: Zavod za transfuzijsku medicinu RS, služba Nevesinje

Služba Istočno Sarajevo

Datum: 16.11.2015.

Organizator: CRS – USAID, povodom Međunarodnog dana tolerancije

Lokacija: Matična biblioteka Istočno Sarajevo