Trgovinskoj radnji “Zelenara” potrebna dva radnika na dostavi robe i trgovac.

Za sve informacije obratite se na broj tel. 066/905-202

Zelenara se nalazi u Tržnici.