Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković, predsjednik Skupštine grada Miroslav Lučić i zamjenik gradonačelnika Danko Vučetić razgovarali su u petak 12.05.2017. sa prorektorom Univerziteta u Istočnom Sarajevu Slavišom Moljevićem i dekanima svih fakulteta iz Istočnog Sarajeva o stanju na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Konstatovano je da je saradnja gradskih vlasti i Univerziteta izuzetno dobra, da je Grad Istočno Sarajevo u proteklom periodu u značajnoj mjeri podržavao rad Univerziteta, održavanje manifestacija, naučnih konferencija i skupova koje su organizovali fakulteti, te finansijski, u skladu sa mogućnostima i nadležnostima, pomagao Univerzitet.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković rekao je da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu strateški i nacionalni interes svih u ovom gradu, te da mu treba posvetiti posebnu pažnju.

„Želimo da razgovaramo o pitanjima koja su važna za Univerzitet, do one mjere do koje sežu naše nadležnosti i na način na koji možemo da doprinesemo poboljšanju stanja na Univerzitetu. Cilj gradskih vlasti jeste jak Univerzitet, jer, svjesni smo toga, da bez Univerziteta nema budućnosti na ovim prostorima“, rekao je Vuković.

„Ono što nas opterećuje i zabrinjava jeste pad broja upisanih studenata  na fakultetima, te najava gašenja određenih studijskih programa. Smatramo da Univerzitet ne može funkcionisati na principima tržišta, niti smije da dolazi do ukidanja studijskih programa koji nisu „isplativi“. Moramo da se, u tom smislu, odredimo i jasno stavimo do znanja da je Univerzitet sa svim svojim studijskim programima naš nacionalni interes“, istakao je Vuković.

Prorektor Univerziteta Slaviša Moljević izrazio je zahvalnost predstavnicima vlasti Istočnog Sarajeva na dosadašnjoj podršci, ističući da je saradnja u proteklom periodu bila veoma usješna i da će tako biti i ubuduće.

Dekani su upoznali predstavnike gradskog rukovodstva sa problemima koji opterećuju rad fakulteta i visoko obrazovanje u cjelini. Konstatovano je da predstavnici lokalnih vlasti sa predstavnicima Univerziteta treba zajednički da djeluju i nastupaju, kako bi se doprinijelo poboljšanju stanja i ukazalo na značaj Univerziteta za cijelu ovu regiju .

„Potrebno je uvođenje  stimulativne  upisne politike, zaustavljanje negativnih procesa koji koče razvoj fakulteta i uzrokuju  stagnaciju u oblasti naučno-istraživačke djelatnosti“, zaključeno je na sastanku.

Izvor i foto: Grad Istočno Sarajevo