Pridružite nam se na u četvrtak, 13.oktobra na Trgu BiH ispred Parlamentarne skupštine BiH između 11:00 i 15:00 sati i saznajte kako možemo smanjiti rizike od katastrofa, učestvujte u nagradnom kvizu i pogledajte pokazne vježbe spašavanja!

Sajam znanja o smanjenju rizika od katastrofa povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa (DRR) zajednički organiziraju Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini sa Ministarstvom sigurnosti BiH i uz podršku Ambasade Švicarske u BiH.

Sajam će okupiti predstavnike vlasti i institucija nadležnih za oblast DRR-a, predstavnike međunarodnih organizacija, naučnih institucija i nevladinog sektora, kako bi kroz predstavljanje tekućih aktivnosti i napretka ostvarenog u ovoj oblasti unaprijedili svijest i znanje svih građana o mogućim rizicima.

Šta su poplave, klizišta, zemljotresi, požari i da li nužno moraju prouzrokovati katastrofu?
Koja je formula rizika od katastrofa i kako ga možemo zajednički umanjiti?
Šta su mape rizika?
Kako izgleda akcija spašavanja i prve pomoći tokom odgovora na katastrofe?

Saznajte sve, na jednom mjestu