autoputZa projekat modernizacije puteva u BiH Svjetska banka je za naredne četiri godine osigurala 105 miliona dolara (55 miliona za Federaciju BiH, 50 za Republiku Srpsku) u okviru nove strategije koja predviđa čak 750 miliona dolara pomoći našoj zemlji.

Od tog iznosa, također 50 miliona dolara namijenjeno je za unapređenje bh. zdravstva i zdravstvenih usluga, što je juče za “Nezavisne” potvrdila i Tatjana Proskurjakova, šef Ureda Svjetske banke u BiH.

“Bitno je pomenuti da je planirana budžetska podrška samo dio sveukupnog programa Svjetske banke u BiH. Pripremamo, dakle, i brojne investicione projekte za podršku restrukturiranja zdravstvenog sektora u cilju boljeg i rentabilnijeg pružanja zdravstvenih usluga, za unapređenje cestovne infrastrukture, za poticanje zapošljavanja u privatnom sektoru, naročito mladih, kao i za unapređenje poslovnog ambijenta i finansijskog sektora”, kazala je Proskurjakova.

Projekti su dio usvojenog Okvira partnerstva sa BiH

Pojašnjava da se svi ovi projekti pripremaju kao dio nedavno usvojenog Okvira partnerstva sa BiH, čiji je cilj povećanje efikasnosti javnog sektora, poticanje rasta i potencijala za otvaranje radnih mjesta u privatnom sektoru i izgradnja otpornosti BiH na prirodne nepogode, kao što su poplave i suše.

Vrijedi podsjetiti, BiH je trenutno u krajnje neizvjesnoj situaciji kada je u pitanju dalje kreditiranje sredstvima Međunarodnog momentarnog fonda (MMF), što je posljedica problema u bankarskom sektoru RS, ali i nezadovoljstva neispunjavanjem strukturnih reformi iz Reformske agende (kao što je to urgentni početak reformi u javnom sektoru), iako niko od međunarodnih faktora neće to javno reći.

Proskurjakova, pak, podsjeća da Svjetska banka blisko sarađuje sa Savjetom ministara BiH i entitetskim vladama u vezi s vitaliziranjem budžeta.

“Ovaj program pruža podršku za reforme politika u cilju jačanja javnih finansija i unapređenja strukturalnih reformi u oblastima rada, penzija, stečajnog zakonodavstva, upravljanja dugom i reforme zdravstva. Podržane reforme će pomoći na osiguranju fiskalne stabilnosti u srednjoročnom periodu”, navodi ona te naglašava da je dosad ostvaren napredak u vezi sa ispunjavanjem većine dogovorenih aktivnosti. “Jedna od preostalih reformi se odnosi na uvođenje procedura za smanjenje visokih cijena lijekova u BiH”, najavljuje šefica Svjetske banke u BiH.

Ostatak od planiranih 750 miliona KM biće raspoređen na način da će za upravljanje fiskalnim resursima za rast (DPL) biti dodijeljeno 70 miliona dolara, projektu poslovnog okruženja (RBL) 60 miliona, programu podrške zapošljavanju u BiH (IPF) 50 miliona, te za upravljanje fiskalnim resursima za rast 2 (DPL) 70 miliona dolara. Ostatak, odnosno 345 miliona dolara, namijenjen je za reformu državnih kompanija (DPL), upravljanje fiskalnim resursima za rast 3, podršci za mala i srednja preduzeća, za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa/zaštita od poplava (IPF) te za stabilnost finansijskog sektora.

Izvor: Nezavisne novine