10. Sabor Srpskog izvornog stvaralaštva  Vojkovići -Istočna Ilidža je u toku.

sabor1

Pogledajte šta možete pratiti do 04.09.2016.

program