3. Spetembra 2016.

Svirka na otvorenom, terasa Rajskih Vrata.

Jazz, Blues & Funky :- )

U slučaju loših vremenskih uslova, svirka će biti održana u restoranu Rajskih Vrata.

Live music at terrace of Rajska Vrata.

Jazz, Blues & Funky 🙂

In case of bad weather, gig will be held inside of Rajska Vrata’s restaurant.

Rajska