unsaisa

Pomoćnik ministra za tehnologiju u Ministarstvu nauke i tehnologije Republike Srpske Biljana Vojvodić danas je na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu promovisala takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju s ciljem podsticanja inovativne klime i preduzetništva u Republici Srpskoj.