EKONOMOBIZ

Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuje IV Internacionalni naučni skup EKONBIZ koji će biti održan 16. i 17. juna 2016. godine u zgradi Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini.

Tema skupa je “Uticaj tržišnih promjena na razvoj ekonomije zemalja u tranziciji”, a određene oblasti u okviru glavne teme za pisanje radova su:

  1. Teorijska ekonomija – makro i mikro ekonomija
  2. Kvantitativna ekonomija
  3. Monetarna ekonomija
  4. Fiskalna ekonomija
  5. Informatička ekonomija
  6. Računovodstvo, revizija i poslovne finansije
  7. Preduzetništvo, marketing i menadžment

Autori, kao i autori sa koautorima članaka treba da do 15.03.2016. godine dostave Apstrakt na svom i na engleskom jeziku, a urađene članke treba predati do 15.04.2016. godine kako bi se na vrijeme odredili recenzenti i uradila recenzija za svaki članak.

Autori i koautori su u obavezi da dostave svoj e-mail, da ispred imena i prezimena napišu izbor u zvanje i titulu, a ako nemaju izbor u zvanje samo titulu i da ispod imena i prezimena napišu tačan naziv institucije u kojoj su zaposleni.

Apstrakt kao i urađene članke slati na e-mail: suzana.stevanovic@fpe.unssa.rs.ba

Kontakt osoba: Suzana Stevanović

Poziv za učešće preuzmite u prilogu!

 

pdfhttp://www.ues.rs.ba/content/news/2016/03/17/36828_uis-ekonbiz-2016-poziv-za-ucesce.pdf