Odsjek za crkvenu muziku i pojanje

Kamerni hor Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, osnovan je u okviru Odsjeka za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije. Odsjek, a potom i hor osnovani su zalaganjem NjVP Mitropolita dabrobosanskog G. Nikolaja, sa željom da se premosti jaz između bogoslovskog i muzičkog obrazovanja. Ovo je i danas jedini Odsjek za crkvenu muziku u okviru muzičke akademije ili muzičkog fakulteta na prostoru bivše Jugoslavije. Od osnivanja 2001. godine do danas rukovodilac i dirigent Kamernog hora je mr Rade Radović, vanr. prof. Svoju prvobitnu ulogu, učestvovanje na bogosluženjima, Hor je značajno proširio, predstavljajući pravoslavnu duhovnu muziku na koncertima, takmičenjima i festivalima...

Read More