Autor: Dado

Наставник руског језика – Основна школа ” Трново” Трново

Област: Образовање Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe Регија: Истoчнo Сaрajeвo Отворено до: 24.12.2015. Брoj извршилaцa: 1 ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА Наставник руског језика- 9 часова , на неодређено вријеме, 1 година радног искуства и положен стручни испит……………………1 извршилац ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС Поред општих услова прописаних Законом о раду- Пречишћени текст ( „Службени гласник“ РС, број: 55/07) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ број 102/14) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број: 74/08,71/09, 104/11и 33/14) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ број: 77/09, 86/10 и 25/14). Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су: 1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, 2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте, 3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над...

Read More

Пријем 2 наставника – Основна школа „Алекса Шантић“ Војковићи

Област: Образовање Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe Регија: Истoчнo Сaрajeвo Отворено до: 17.12.2015. Брoj извршилaцa: 2 ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА 1. Наставник математике – (1) извршиоц на одређено вријеме – једна година, 8 часова седмично, без искуста. 2. Наставник физике- (1) извршилац на одређено вријеме – једна година, 10 часова седмићно, без искуства. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ број 102/14) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број: 74/08,71/09, 104/11и 33/14) и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ број: 77/09, 86/10 и 25/14). Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су: да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте, да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета,...

Read More

Пријем 2 наставника – ОСНОВНА ШКОЛА «СВЕТИ САВА» ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Област: Образовање Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe Регија: Истoчнo Сaрajeвo Отворено до: 17.12.2015. Брoj извршилaцa: 2 ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА 1. Наставник разредне наставе – 1 извршилац са радним искуством, на неодређено вријеме 2. Наставник физике – 8 часова, приправник, на одређено вријеме – до краја наставне 2015/16. године ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ број: 102/14) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 105. и 107. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број: 74/08,71/09, 104/11и 33/14) и чланом 6. став 1. тачка Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су: 1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, 2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте, 3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,...

Read More

Пријем радника – УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Област: Образовање Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe Регија: Истoчнo Сaрajeвo Отворено до: 17.12.2015. Брoj извршилaцa: 8 ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА Организациона јединица: Медицински факултет Фоча За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Дефектологија и ужу област образовања Развојни поремећаји ( предмети: Системи и модели специјалне едукације и рехабилитације, Методе у специјалној едукацији и рехабилитацији, Инклузија у образовању 1, Методика рада са ученицима са менталном ретардацијом 1, Методика рада са особама ометеним у развоју, Методика рада са ученицима са менталном ретардацијом 2, Инклузија у образовању 2 )………………………………………………………………………………1 извршилац Студентска бр.1, 73 300 Фоча Организациона јединица: Академија ликовних умјетности Требиње За избор наставника у сва звања за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва) и уже области образовања Теорија и историја ликовне умјетности и Поетике и филозофије умјетности ( предмети: Историја умјетности 1, 2 и 3 и Поетике модерне умјетноети 1 и 2 )………………1 извршилац За избор у звање асистента/вишег асистента за ужу умјетничку област Умјетност ( стваралаштво сви облици стваралаштва ) и ужу област образовања Графички дизајн ( предмети: Основе дизајна 1 и 2, Графичке комуникације 1 и 2, Просторна графика 3 и 4 )…………………………………………………………….1 извршилац Степе Степановића, 89 101 Требиње Организациона јединица: Педагошки факултет Бијељина За избор у звање вишег асистента за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) и ужу област образовања Дириговање(Хорско пјевање)………………………………………………………. 1 извршилац За избор у звање вишег асистента за ужу...

Read More

Do 300 eura mjesečno – Rambo Amadeus

Do 300 eura mjesečno, priča se o nacionalizmu, kad plata pređe 500 – o garderobi i kafani, nakon 3 000 – vremenska prognoza i ljubav!                                            Foto: Express Nacionalizam je tema do 300 evra prihoda mesečno. Kad plata pređe 500 evra, onda počinje razgovor o garderobi i kafićima. Kad pređe hiljadu, onda je top tema zdrava hrana – kaže Rambo Amadeus. Opet se pumpa nacionalizam i insistira na podelama, tvrdi kultni muzičar i tvorac pojma “turbo-folk”, Rambo Amadeus, u...

Read More

Razvod braka u BiH košta najmanje 1.500 KM

Nekada, i to ne baš tako davno, brak je predstavljao nešto sveto. Danas ga se uglavnom shvaća suviše olako. Tako broj sklopljenih brakova u Bosni i Hercegovini opada iz godine u godinu, dok je broj rastava u porastu, piše Večernji list BiH. U posljednje četiri godine u BiH godišnje oko dvije i pol hiljade bračnih parova sudski se rastavi, a advokati imaju pune ruke posla. Statistika kaže kako je broj žena i muškaraca koji pokreću inicijativu za razvod izjednačen. Od 2609 rastavljenih brakova u BiH u 2013. godini, 107 trajalo je kraće od jedne godine, 334 braka su trajala od jedne do dvije godine, 307 je trajalo tri do četiri godine i 1861 brak je trajao pet i više godina Da razvod i nije tako jednostavan, a uz to i prilično skup za prosječnog građanina, pokazuje sudska praksa. O psihičkim i fizičkim posljedicama znaju samo oni koji su to iskusili na “vlastitoj koži”. Prva faza na putu k rastavi je bračno savjetovanje koje je uspješno i učinkovito ukoliko oba partnera žele riješiti probleme i ako su uključena u proces savjetovanja. To podrazumijeva spremnost partnera na kompromise i na dugotrajne promjene ponašanja, a ne samo za vrijeme trajanja procesa savjetovanja. Ne uspije li savjetovanje, stvar u svoje ruke uzimaju advokati, odnosno sud. Postupak brakorazvodne parnice obavlja se u tri cjeline te je za svaki postupak potrebno uplatiti 360 KM+PDV. To...

Read More

Djeca ispod 16 godina neće moći napraviti profil na Facebooku!?

Pred kraj ove sedmice sva bi djeca Europske unije ispod 16 godina mogla ostati bez mogućnosti da koriste Facebook, Snapchat ili bilo koju uslugu za “chatanje” ako im to ne dozvole njihovi roditelji, piše BBC Barem se tako interpretira amandman koji je Odbor europskog parlamenta za civilne slobode i unutarnja pitanja dodao u Uredbu o zaštiti podataka. Amandman glasi: “Obrađivanje osobnih podataka djeteta ispod 16 godina bit će zakonito samo u slučaju kada je dozvola za takvo postupanje dana od strane osobe koja ima roditeljsku odgovornost nad djetetom.” Riječ je o takozvanoj “digitalnoj punoljetnosti”, tj. o starosti potencijalnog korisnika potrebnoj da bi online tvrtke i društvene mreže slobodno dale pristup svojim uslugama. U SAD-u i EU ta je dob dosada iznosila 13 godina, zbog čega Facebook ne dozvoljava pristup djeci dok ne postanu tinejdžeri. Ako sumiramo novi prijedlog to bi značilo da nema Fejsa i Snapchata ako niste napunili 16, a mama, tata ili druga osoba koja snosi roditeljsku odgovornost nisu dali dozvolu (skrbnik, posvojitelj…). Jasno, društvene mreže su žestoko protiv ovog prijedloga i u otvorenom pismu Odboru parlamenta njihovi su predstavnici rekli da će ova odredba “mladim ljudima ograničiti obrazovne i socijalne prilike na mnogo načina, a ne bi im dala nikakvu novu zaštitu, već možda i smanjila onu koju sada uživaju”. S njima se slažu i mnogi stručnjaci. Prvi je argument taj da će djeca vrlo vjerojatno...

Read More

Humanitarni telefon

Trenutno su u toku akcije (decembar 2015): 1412 – Liječenje Đuriše Tepavčevića, OOCK Gacko 1413 – Liječenje Milana Grahovca, Udruženje “Multipla skleroza” regije Istočna Hercegovina 1415 – Liječenje Jelene Ešpek, Omladinski savjet Istočna Ilidža 1416 – Liječenje Pavla Anđelkovića, Udruženje građana “Veterani FK Vrbas i prijatelji” Banjaluka 1432 – Pomozimo Mirjani Milidrag, Udruženje građana “Aurora” Sokolac 1457 – Pomoć članovima udruženja, Udruženje građana “Centar čovjek” Banjaluka 1458 – Liječenje Tatjane Gajić, Udruženje građana “Budi drugačiji” Banjaluka Kratki brojevi u službi humanosti (1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1432, 1433, 1434, 1435, 1457, 1458) Humanitarni telefon je usluga kompanije m:tel koja...

Read More

Besplatna obuka za mlade bankare

Program Mladi Bankar ProCredit Bank organizuje Program Mladi Bankar. Prijavite se i otvorite put karijeri u međunarodnoj grupaciji! ProCredit Bank kontinuirano organizuje šestomjesečnu obuku za diplomirane studente, studente završnih godina svih fakulteta, te osobe sa ili bez radnog iskustva pod nazivom Mladi Bankar. Program predstavlja jedinstvenu priliku i za učesnike i za ProCredit Bank da procijene da li se stavovi i lične kvalitete kandidata uklapaju u poseban “ProCredit”način rada. Program je jedini način da započnete karijeru u ProCredit Bank. Program obuhvata: Poslovnu filozofiju banke i njenu historiju Teme iz oblasti etike i filozofije Ključne koncepte ekonomskog razvoja, upravljanja i zaštite okruženja...

Read More

Velika akcija kontrole saobraćaja u Foči – stiže policija iz Istočnog Sarajeva

Za danas je u Foči najavljena velika akcija saobraćajne policije. Akciju kontrole saobraćaja u vremenu od 12.00 do 18.00 časova vršiće saobraćajni policajci iz Istočnog Sarajeva. Detaljno će se kontrolisati svi parametri- od brzine vožnje, vezivanja pojasa i alkotestiranja do posjedovanja zimske opreme, ispravnosti svjetlosne signalizacije i drugih uređaja na automobilu, najavljeno je iz Stanice javne bezbjednsoti...

Read More

Na Palama prvi put obilježavanje 9. januara – Dana Republike

Na Palama će prvi put na jedan kvalitetan način biti obilježen 9. januar Dan Republike Srpske koji je bitan za Republiku, a posebno za opštinu Pale jer su ovdje nastale prve institucije Srpske, rekao je načelnik ove lokalne zajednice Miodrag Kovačević. Kovačević je istakao da je opština prihvatila inicijativu prodekana za nastavu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marka Đoga, da formiraju organizacioni odbor za obilježavanje 9. janura Dana Republike Srpske, koji će činiti predstavnici institucija i istaknuti pojedinci. On je naglasio da će opština obezbjediti sredstva, a organizacioni odbor će napraviti plan i program obilježavanja 9. januara Dana republike Srpske. „Pale su oko 13 godina bile pod sankcijama međunarodne zajednice isključivo jer je ovdje nastala Republika Srpska i formirane prve institucije“, kazao je on i dodao da su Pale nosile taj teret dugo godina i sada žele da 9. januar bude jedan od značajnijih datuma koji će se obilježavati na teritoriji ove opštine. Đogo je naglasio da je za obilježavanje 9. januara planirana izložba eksponata koji su vezani za osnivanje Republike Srpske u Cekovića kući i akademija koja će biti u skladu sa mogućnostima, a najavio je i neka iznaneđenja. „Stanovnici Pala znaju gdje je i kako nastala Republike Srpska i žele da to na adekvatan način obilježe posebno u ovoj godini kada vidimo da se 9. januar dovodi u pitanje. Želja nam je da opet damo...

Read More

Vanja Radinović u konkurenciji za trenera Slavije

Dok traje “gužva” oko imenovanja novog trenera Slavije, u konkurenciji se stalno pojavljuju neka nova imena poslije Milomira Odovića, Srđana Bajića, Vladimira Petrovića, Cvijetina Blagojevića, i Denisa Sadikovića. Tako je “Sokolovima” danas ponuđen i Vanja Radinović. On je poznat kao nekadašnji glavni trener u mlađim kategorijama Partizana, i reprezentacije Srbije i Crne Gore, a u posljednje vrijeme je vodio Bežaniju, te rumunski Čahlaul, sa kojim se razišao u maju ove godine. Osim trenera, počeli su i prvi kontakti sa igračima. Još uvijek nezvanično, ali kako saznajemo pričalo se sa nekadašnjim igračem Slavije, Predragom Papazom, koji je u posljednje vrijeme igrao za kanadski Milton, te sa Vedranom Kantarom, Markom Basarom, i Darkom Maletićem. Još uvijek se čeka i rasplet situacije oko Zorana Kokota i njegovog statusa u Željezničaru, pa ukoliko mu budu odriješene ruke u pronalasku nove sredine, mogli bi se pregovori oko njegovog povratka u Slaviju intenzivirati....

Read More

Otvoren međunarodni festival «Poezije u bašti sljezove boje»

ISTOČNO SARAJEVO- Svečanom akademijom na kojoj su učestvovali pjesnici iz Republike Srpske, BiH i Srbije danas je u Istočnom Sarajevu otvoren 14. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade “Poezija u bašti sljezove boje”. Festival, koji je posvećen jubileju 100 godina od rođenja Branka Ćopića, otvorila je mlada pjesnikinja Miljana Orašanin. Orašanin je osvojila nagradu “Pjesničko uzdarje radoslavnica” na konkursu koji je raspisan u okviru festivala, a pravo učešća imali su mladi pjesnici od 18 do 30 godina. Ona je rekla da je nagrada koju je dobila podsticaj za dalji rad. “Nagrađena pjesma napisana je po uzoru na Ćopićeva djela, jer je on bio pisac djetinjstva sa kojim smo se svi susretali”, istakla je Orašanin. Nagradu je uručio direktor festivala Vitomir Mitrić, dodavši da će u okviru festivala biti održana tri programa koja su većinom namijenjena mladima. Na konkurs festivala pod nazivom “Bosonogo djetinjstvo” pristiglo je 578 pjesama koje je napisalo 239 učenika osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske, FBiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Predsjednik žirija ovogodišnjeg festivala Dara Sekulić rekla je da su djeca ozbiljan svijet, ali da je sve manje pravog djetinjstva i bašta sljezovih boja. “Više nego ranijih godina djeca pišu o svijetu kojeg se plaše, o sukobima i ratovima, o podjelama i razlikama, pišu o svijetu koji im oduzima radost”, navela je Sekulić. Nakon svečane akademije održan je umjetnički program “Dara Sekulić i...

Read More

OTKRIVAMO: Vladimir Putin je besmrtan, a evo i dokaza!

Ekipa Zicera došla je do neverovatnog otkrića! Vladimir Putin je besmrtan! Nakon senzacionalnog otkrića ovih fotografija, razgovarali smo sa našim stručnjakom iz oblasti plastične hirurgije i fotošopa sa Odeljenja za PR, Univerziteta „Džon Nebitni“, Markom Plastikom. Pitali smo ga da li je ovo isti čovek ili se radi o veštim fotomontažama. – Khm… Ovo istraživanje je samo potvrdilo ono što se odavno sumnjalo, a posebno u krugovima naše patriotske omladine – da Putin nije čovek, već proviđenje, poslato od Boga Rusima. I kao što možemo videti po fotografijama, na kojima je Vladimir Vladimirovič iz različitih perioda svog bitisanja na ovom svetu, pomoć se šalje Rusiji uvek kada joj je najpotrebnija, da je podigne iz blata. Evo, recimo, Obama. Da l’ bi mogao Obama da obori ruku Putinu? Teško! – Dakle, na fotografijama je zaista Putin? – Naravno da je na fotografijama Putin. Zapravo, postoji legenda da će se, onog trenutka kad Rusija ponovo zauzme Konstantinopolj, Putin vazneti na nebo, jer će tad biti kraj njegove misije na Zemlji. Ekipa Zicera dobila je i nezvanične potvrde da su patriotske organizacije već počele da se okupljaju ispred ambasade Rusije i pale sveće za zdravlje pred Putinovom slikom. Pored toga, brojni apokaliptičari upozoravaju da je obznanjivanje ove strogo čuvane tajne znak zadnjih vremena. Izvor:...

Read More

Osnovci iz Istočne Ilidže pobjednici takmičenja ”Misli mine 2015”

Učenici Osnovne škole “Jovan Dučić” iz Istočne Ilidže pobjednici su republičkog takmičenja Crvenog krsta Srpske “Misli mine 2015” koje je održano danas u Doboju. Drugo mjesto na takmičenju, koje je održano u okviru Programa upozoravanja na opasnost od mina, osvojila je ekipa Osnovne škole “Sveti Sava” iz Gacka, a treće Osnovna škola “Sutjeska” iz Modriče. “Ovo je tradicionalno takmičenje povodom završetka Nedelje upozoravanja na opasnosti od mina, koju Crveni krst obilježava od 8. do 15. decembra”, rekla je Srni koordinator za upozoravanje na opasnost od mina Crvenog krsta Republike Srpske Snježana Kovač. Na republičkom takmičenju učestvovalo je 27 takmičara...

Read More

Oglas

Postanite vlasnik sajta Lukavicaonline.com

Sve informacije na: +387 66 985 818

Sponzorisano

Sponzorisano

Oglasi

Mjesto za Vašu reklamu

Mjesto za Vašu reklamu